Teenused

teenused

Miracon Grupp pakub strateegilise planeerimise, keskkonna ning geoinformaatika alaseid teenuseid ja konsultatsioone. Meie peamisteks klientideks on kohalikud omavalitsused, riiklikud institutsioonid ja kolmanda sektori organisatsioonid. Alljärgnevalt on esitatud peamiste teenuste nimekiri.

Strateegilise planeerimise alased teenused

 • Üld- ja teemaplaneeringud
 • Detailplaneeringud
 • Arengukavad ja –strateegiad
 • Koolitused ja seminaride juhtimine
 • Transpordi- ja liiklusuuringud

Keskkonnaalased teenused

 • Keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Jäätmekavad
 • Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavad

Geoinformaatika ja kartograafia alased teenused

 • Kaardilahendused* (sh. erinevad joonised, skeemid, plaanid jms)
 • GIS andmebaasid ja IT lahendused (php, MySQL)
 • *Kasutatav spetsiaaltarkvara Autodesk CIVIL 3D

Finantsalased teenused

 • Rahataotlusprojektid
 • Äriplaanid ja finantsprognoosid

Tihtipeale selgub töö täpne formaat ja kirjeldus alles peale esmast kohtumist kliendiga, kus selgitatakse välja konkreetsed probleemid ja lahendamist vajavad küsimused. Arvestades strateegilise planeerimise ja keskkonnakonsultatsioonide valdkonna laiaulatuslikkust võib õige lahendus selguda alles pärast esimest ajurünnakut.

Projektide edukaks läbiviimiseks, kvaliteedi tõstmiseks ning mitmekülgsuse suurendamiseks kaasame vajadusel erinevaid partnereid ja eksperte.

Teenused