Valik olulisemaid projekte

projektid

2008

 • Kehtna valla üldplaneering ja KSH
 • Laheda valla üldplaneering ja KSH
 • Juuru valla üldplaneering ja KSH
 • Käru valla üldplaneeringu seletuskirja ja kaartide koostamine

2007

 • MTÜ Kodukant Tartumaa külaliidrite koolitus
 • Rapla valla üldplaneeringu kaartide koostamine
 • Mooste valla üldplaneeringu KSH
 • Järvakandi valla üldplaneeringu KSH
 • Käru valla üldplaneeringu KSH
 • Järva-Jaani valla üldplaneeringu kaartide koostamine ja KSH
 • Kaisma valla üldplaneeringu seletuskirja koostmise konsulteerimine ja KSH
 • Kase katastriüksuse detailplaneeringu KSH
 • Kaisma valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava koostamine
 • Narva linna suvine liiklusloendus
 • Paide linna liikusuuring
 • Mooste valla arengukava koostamise konsulteerimine

2006

 • Narva linna teede ja tänavate uuring
 • Oru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)
 • Kaisma valla arengukava koostamise konsulteerimine

Tutvustus Projektid