Tutvustus

tutvustus

Miracon Grupp on Tartu Ülikooli lõpetanud spetsialistide poolt loodud ettevõte, mille peamiseks eesmärgiks on kaasa aidata regionaalsete erinevuste vähendamisele Eestis. Ettevõte on oma tegutsemisajal nõustanud mitmeid kohalikke omavalitsusi üle Eesti arengu planeerimisel ning jätkusuutliku elukeskkonna kujundamisel. Peamisteks rakendusvahenditeks arengu tagamisel ja ressursside säästlikul kasutamisel on erinevad strateegilised planeerimisdokumendid (üldplaneering, arengukava, valdkondlikud arengukavad jms) ning uuringud ja analüüsid.

Miracon Grupp juhindub oma tegevuses personaalsest ja konkreetse piirkonna iseärasusi ja väärtusi aluseks võtvast lähenemisest. Iga omavalitsus, organisatsioon, kogukond või huvigrupp on eriline ning omab teatud põhiväärtusi, mis eristab teda ülejäänutest. Piirkonna eripära koosneb mitmetest looduslikest ja sotsiaal-kultuurilistest teguritest: loodus ja inimene, kultuurmaastikud, kultuuri- ja ajaloopärand, piirkonnaspetsiifilised vajadused teenuste ja tugiinfrastruktuuri osas. Piirkonna jätkusuutliku arengu tagamiseks on äärmiselt oluline leida tasakaal looduse ja inimtegevuse vahel.

Miracon Grupp pakub arengu planeerimisel suunavat abikätt (protsessijuhtimine, seadusandlike nõuete täitmine, tekstilise ja kartograafilise materjali koostamine ja nõuetekohane vormistamine jms) ning peab äärmiselt oluliseks kliendi panust tööprotsessi, kuna klient on kõige paremini kursis oma reaalsete vajadustega. Toodud põhimõttest lähtub ka ettevõtte tunnuslause: „Teiega, teile!”.

Tutvustus Projektid